08:49   12.07.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2013/I14.

Ime i prezime: Srba Mirić
Reg. broj: 0
Tim: Žabac
Pol: muško
Prosečan game: 174.47
Ukupno oborenih pinova: 20064
Najveći game: 224
Najmanji game: 107
Pozicija na rang listi BSS: 27
Odigrano gejmova: 115

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 178 BC Colosseum - Zemun
1.2 107 BC Colosseum - Zemun
1.6 139 BC Colosseum - Zemun
2.1 185 BC Bowling Stones - Sombor
2.2 201 BC Bowling Stones - Sombor
2.3 166 BC Bowling Stones - Sombor
2.4 150 BC Bowling Stones - Sombor
2.5 198 BC Bowling Stones - Sombor
2.6 171 BC Bowling Stones - Sombor
3.1 137 BC Fun - Bačko Dušanovo
3.2 152 BC Fun - Bačko Dušanovo
3.3 121 BC Fun - Bačko Dušanovo
3.4 128 BC Fun - Bačko Dušanovo
3.5 169 BC Fun - Bačko Dušanovo
3.6 165 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.1 163 BC Žabac - Pinki
4.2 210 BC Žabac - Pinki
4.3 153 BC Žabac - Pinki
4.4 176 BC Žabac - Pinki
4.5 122 BC Žabac - Pinki
4.6 155 BC Žabac - Pinki
5.1 164 BC Žabac - Pinki
5.2 199 BC Žabac - Pinki
5.3 166 BC Žabac - Pinki
5.4 193 BC Žabac - Pinki
5.5 188 BC Žabac - Pinki
5.6 193 BC Žabac - Pinki
7.1 193 BC Žabac - Pinki
7.2 173 BC Žabac - Pinki
7.3 192 BC Žabac - Pinki
7.4 181 BC Žabac - Pinki
7.5 165 BC Žabac - Pinki
7.6 201 BC Žabac - Pinki
8.1 182 BC Žabac - Pinki
8.2 165 BC Žabac - Pinki
8.3 211 BC Žabac - Pinki
8.4 181 BC Žabac - Pinki
8.5 175 BC Žabac - Pinki
8.6 204 BC Žabac - Pinki
9.1 171 BC Žabac - Pinki
9.2 190 BC Žabac - Pinki
9.3 168 BC Žabac - Pinki
9.4 203 BC Žabac - Pinki
9.5 166 BC Žabac - Pinki
9.6 191 BC Žabac - Pinki
10.1 143 BC Žabac - Pinki
10.2 191 BC Žabac - Pinki
10.3 174 BC Žabac - Pinki
10.4 178 BC Žabac - Pinki
10.5 182 BC Žabac - Pinki
10.6 203 BC Žabac - Pinki
11.1 156 BC Colosseum - Zemun
11.2 186 BC Colosseum - Zemun
11.3 143 BC Colosseum - Zemun
11.4 170 BC Colosseum - Zemun
11.5 152 BC Colosseum - Zemun
11.6 167 BC Colosseum - Zemun
12.1 180 BC Žabac - Pinki
12.2 139 BC Žabac - Pinki
12.5 180 BC Žabac - Pinki
12.6 158 BC Žabac - Pinki
13.1 190 BC Žabac - Pinki
13.2 181 BC Žabac - Pinki
13.3 185 BC Žabac - Pinki
13.4 151 BC Žabac - Pinki
13.5 165 BC Žabac - Pinki
13.6 222 BC Žabac - Pinki
14.1 159 BC Žabac - Pinki
14.2 159 BC Žabac - Pinki
14.3 216 BC Žabac - Pinki
14.4 169 BC Žabac - Pinki
14.5 171 BC Žabac - Pinki
14.6 223 BC Žabac - Pinki
15.1 204 BC Bowling Stones - Sombor
15.2 192 BC Bowling Stones - Sombor
15.3 159 BC Bowling Stones - Sombor
15.4 144 BC Bowling Stones - Sombor
15.5 137 BC Bowling Stones - Sombor
15.6 156 BC Bowling Stones - Sombor
16.1 137 BC Žabac - Pinki
16.2 160 BC Žabac - Pinki
16.3 158 BC Žabac - Pinki
16.4 179 BC Žabac - Pinki
16.5 159 BC Žabac - Pinki
16.6 214 BC Žabac - Pinki
18.1 136 BC Colosseum - Zemun
18.2 175 BC Colosseum - Zemun
18.3 159 BC Colosseum - Zemun
18.4 168 BC Colosseum - Zemun
18.5 192 BC Colosseum - Zemun
18.6 203 BC Colosseum - Zemun
19.1 185 BC Fun - Bačko Dušanovo
19.2 175 BC Fun - Bačko Dušanovo
19.3 168 BC Fun - Bačko Dušanovo
19.4 153 BC Fun - Bačko Dušanovo
19.5 223 BC Fun - Bačko Dušanovo
19.6 213 BC Fun - Bačko Dušanovo
20.1 190 BC Žabac - Pinki
20.2 164 BC Žabac - Pinki
20.3 167 BC Žabac - Pinki
20.4 189 BC Žabac - Pinki
20.5 224 BC Žabac - Pinki
20.6 190 BC Žabac - Pinki
21.1 155 BC Colosseum - Zemun
21.2 156 BC Colosseum - Zemun
21.3 168 BC Colosseum - Zemun
21.4 175 BC Colosseum - Zemun
21.5 177 BC Colosseum - Zemun
21.6 181 BC Colosseum - Zemun
22.1 181 BC Žabac - Pinki
22.2 194 BC Žabac - Pinki
22.3 141 BC Žabac - Pinki
22.4 206 BC Žabac - Pinki
22.5 189 BC Žabac - Pinki
22.6 214 BC Žabac - Pinki