08:11   20.02.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2016/17.

Ime i prezime: Marko Minić
Reg. broj: 0
Tim: BOWLING STONES
Pol: muško
Prosečan game: 175.44
Ukupno oborenih pinova: 11053
Najveći game: 245
Najmanji game: 127
Pozicija na rang listi BSS: 37
Odigrano gejmova: 63

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 143 BC Colosseum - Zemun
1.2 186 BC Colosseum - Zemun
1.3 179 BC Colosseum - Zemun
1.4 143 BC Colosseum - Zemun
3.1 169 BC Bowling Stones - Sombor
3.2 183 BC Bowling Stones - Sombor
3.3 201 BC Bowling Stones - Sombor
3.4 172 BC Bowling Stones - Sombor
3.5 190 BC Bowling Stones - Sombor
3.6 181 BC Bowling Stones - Sombor
4.1 134 BC Colosseum - Zemun
4.2 135 BC Colosseum - Zemun
4.5 177 BC Colosseum - Zemun
4.6 175 BC Colosseum - Zemun
8.4 185 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.5 187 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.6 168 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.1 138 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.2 194 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.3 175 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.4 156 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.5 167 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.6 178 BC Fun - Bačko Dušanovo
14.4 127 BC Colosseum - Zemun
14.5 161 BC Colosseum - Zemun
14.6 174 BC Colosseum - Zemun
15.1 213 BC Bowling Stones - Sombor
15.2 187 BC Bowling Stones - Sombor
15.3 147 BC Bowling Stones - Sombor
15.4 210 BC Bowling Stones - Sombor
15.5 195 BC Bowling Stones - Sombor
15.6 194 BC Bowling Stones - Sombor
16.5 160 BC Žabac - Pinki
16.6 245 BC Žabac - Pinki
17.1 178 BC Bowling Stones - Sombor
17.2 202 BC Bowling Stones - Sombor
17.3 191 BC Bowling Stones - Sombor
17.4 193 BC Bowling Stones - Sombor
17.5 222 BC Bowling Stones - Sombor
17.6 141 BC Bowling Stones - Sombor
18.1 148 BC Žabac - Vidikovac
18.2 169 BC Žabac - Vidikovac
18.5 195 BC Žabac - Vidikovac
18.6 173 BC Žabac - Vidikovac
19.1 174 BC Bowling Stones - Sombor
19.2 175 BC Bowling Stones - Sombor
19.3 158 BC Bowling Stones - Sombor
20.1 169 BC Colosseum - Zemun
20.2 171 BC Colosseum - Zemun
20.3 194 BC Colosseum - Zemun
20.4 152 BC Colosseum - Zemun
20.5 131 BC Colosseum - Zemun
21.1 171 BC Bowling Stones - Sombor
21.2 173 BC Bowling Stones - Sombor
21.3 190 BC Bowling Stones - Sombor
21.4 223 BC Bowling Stones - Sombor
21.5 202 BC Bowling Stones - Sombor
21.6 175 BC Bowling Stones - Sombor
22.1 201 BC Colosseum - Zemun
22.2 160 BC Colosseum - Zemun
22.3 182 BC Colosseum - Zemun
22.4 151 BC Colosseum - Zemun
22.6 160 BC Colosseum - Zemun