16:17   21.01.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2017/18.

Ime i prezime: Milan Davidović
Reg. broj: 0
Tim: TIMSOFT
Pol: muško
Prosečan game: 171.00
Ukupno oborenih pinova: 11286
Najveći game: 254
Najmanji game: 121
Pozicija na rang listi BSS: 40
Odigrano gejmova: 66

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 213 BC Colosseum - Zemun
1.2 207 BC Colosseum - Zemun
1.3 164 BC Colosseum - Zemun
1.4 192 BC Colosseum - Zemun
1.5 178 BC Colosseum - Zemun
1.6 177 BC Colosseum - Zemun
2.1 153 BC Fun - Bačko Dušanovo
2.2 129 BC Fun - Bačko Dušanovo
2.6 175 BC Fun - Bačko Dušanovo
3.1 183 BC Colosseum - Zemun
3.2 150 BC Colosseum - Zemun
3.3 191 BC Colosseum - Zemun
3.4 156 BC Colosseum - Zemun
3.5 189 BC Colosseum - Zemun
3.6 200 BC Colosseum - Zemun
4.1 177 BC Žabac - Pinki
4.2 187 BC Žabac - Pinki
4.3 167 BC Žabac - Pinki
4.4 147 BC Žabac - Pinki
4.5 194 BC Žabac - Pinki
5.1 153 BC Colosseum - Zemun
5.2 158 BC Colosseum - Zemun
5.6 171 BC Colosseum - Zemun
6.4 156 BC Colosseum - Zemun
6.5 168 BC Colosseum - Zemun
6.6 161 BC Colosseum - Zemun
8.1 146 BC Colosseum - Zemun
8.5 177 BC Colosseum - Zemun
8.6 226 BC Colosseum - Zemun
9.1 151 BC Colosseum - Zemun
9.2 177 BC Colosseum - Zemun
9.3 170 BC Colosseum - Zemun
9.4 169 BC Colosseum - Zemun
9.5 178 BC Colosseum - Zemun
9.6 170 BC Colosseum - Zemun
10.1 198 BC Žabac - Merkator
10.2 134 BC Žabac - Merkator
10.3 254 BC Žabac - Merkator
10.4 163 BC Žabac - Merkator
10.5 147 BC Žabac - Merkator
10.6 197 BC Žabac - Merkator
11.1 182 BC Colosseum - Zemun
11.2 196 BC Colosseum - Zemun
11.3 224 BC Colosseum - Zemun
11.4 170 BC Colosseum - Zemun
11.5 157 BC Colosseum - Zemun
12.1 147 BC Colosseum - Zemun
12.2 164 BC Colosseum - Zemun
12.3 153 BC Colosseum - Zemun
12.4 176 BC Colosseum - Zemun
12.5 159 BC Colosseum - Zemun
12.6 157 BC Colosseum - Zemun
13.1 170 BC Colosseum - Zemun
13.2 121 BC Colosseum - Zemun
14.1 197 BC Fun - Bačko Dušanovo
14.2 157 BC Fun - Bačko Dušanovo
14.3 176 BC Fun - Bačko Dušanovo
14.4 165 BC Fun - Bačko Dušanovo
14.5 168 BC Fun - Bačko Dušanovo
14.6 155 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.1 130 BC Colosseum - Zemun
15.2 147 BC Colosseum - Zemun
18.1 162 BC Colosseum - Zemun
18.2 168 BC Colosseum - Zemun
18.3 178 BC Colosseum - Zemun
18.4 154 BC Colosseum - Zemun