09:29   27.01.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2017/18.

Ime i prezime: Predrag Đuričić
Reg. broj: 0
Tim: INEL
Pol: muško
Prosečan game: 163.96
Ukupno oborenih pinova: 13609
Najveći game: 211
Najmanji game: 122
Pozicija na rang listi BSS: 56
Odigrano gejmova: 83

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 144 BC Colosseum - Zemun
1.2 179 BC Colosseum - Zemun
1.3 146 BC Colosseum - Zemun
2.1 157 BC Žabac - Pinki
2.2 184 BC Žabac - Pinki
2.3 191 BC Žabac - Pinki
2.4 182 BC Žabac - Pinki
2.5 193 BC Žabac - Pinki
2.6 177 BC Žabac - Pinki
3.1 153 BC Colosseum - Zemun
3.2 131 BC Colosseum - Zemun
3.3 158 BC Colosseum - Zemun
4.1 156 BC Bowling Stones - Sombor
4.2 137 BC Bowling Stones - Sombor
4.3 182 BC Bowling Stones - Sombor
4.4 145 BC Bowling Stones - Sombor
4.5 203 BC Bowling Stones - Sombor
4.6 158 BC Bowling Stones - Sombor
5.1 191 BC Colosseum - Zemun
5.2 149 BC Colosseum - Zemun
5.3 158 BC Colosseum - Zemun
5.4 168 BC Colosseum - Zemun
5.5 179 BC Colosseum - Zemun
5.6 163 BC Colosseum - Zemun
6.1 161 BC Colosseum - Zemun
6.2 153 BC Colosseum - Zemun
6.3 122 BC Colosseum - Zemun
7.1 180 BC Colosseum - Zemun
7.2 150 BC Colosseum - Zemun
7.5 169 BC Colosseum - Zemun
7.6 202 BC Colosseum - Zemun
8.1 188 BC Colosseum - Zemun
8.2 168 BC Colosseum - Zemun
8.3 169 BC Colosseum - Zemun
8.4 168 BC Colosseum - Zemun
8.5 141 BC Colosseum - Zemun
8.6 158 BC Colosseum - Zemun
9.5 157 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.6 145 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.1 190 BC Colosseum - Zemun
10.2 158 BC Colosseum - Zemun
10.3 154 BC Colosseum - Zemun
10.5 157 BC Colosseum - Zemun
10.6 211 BC Colosseum - Zemun
11.1 158 BC Colosseum - Zemun
11.2 141 BC Colosseum - Zemun
11.3 171 BC Colosseum - Zemun
11.4 193 BC Colosseum - Zemun
11.5 144 BC Colosseum - Zemun
11.6 158 BC Colosseum - Zemun
12.1 163 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.2 168 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.3 136 BC Fun - Bačko Dušanovo
13.1 161 BC Colosseum - Zemun
13.2 161 BC Colosseum - Zemun
13.3 178 BC Colosseum - Zemun
13.4 142 BC Colosseum - Zemun
13.5 165 BC Colosseum - Zemun
13.6 183 BC Colosseum - Zemun
14.1 134 BC Bowling Stones - Sombor
14.2 152 BC Bowling Stones - Sombor
14.3 158 BC Bowling Stones - Sombor
14.4 187 BC Bowling Stones - Sombor
14.5 155 BC Bowling Stones - Sombor
14.6 136 BC Bowling Stones - Sombor
15.1 167 BC Colosseum - Zemun
15.2 132 BC Colosseum - Zemun
15.5 178 BC Colosseum - Zemun
15.6 175 BC Colosseum - Zemun
16.1 170 BC Colosseum - Zemun
16.2 172 BC Colosseum - Zemun
16.3 142 BC Colosseum - Zemun
16.5 161 BC Colosseum - Zemun
16.6 205 BC Colosseum - Zemun
17.1 154 BC Žabac - Merkator
17.2 139 BC Žabac - Merkator
17.3 157 BC Žabac - Merkator
17.6 194 BC Žabac - Merkator
18.1 160 BC Colosseum - Zemun
18.2 167 BC Colosseum - Zemun
18.3 182 BC Colosseum - Zemun
18.4 180 BC Colosseum - Zemun
18.5 145 BC Colosseum - Zemun