04:41   31.03.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2017/18.

Ime i prezime: Miloš Nikolić
Reg. broj: 0
Tim: ZEMUN
Pol: muško
Prosečan game: 178.04
Ukupno oborenih pinova: 9970
Najveći game: 235
Najmanji game: 116
Pozicija na rang listi BSS: 22
Odigrano gejmova: 56

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.3 205 BC Colosseum - Zemun
1.4 201 BC Colosseum - Zemun
1.5 190 BC Colosseum - Zemun
1.6 235 BC Colosseum - Zemun
2.1 175 BC Colosseum - Zemun
2.2 189 BC Colosseum - Zemun
2.3 168 BC Colosseum - Zemun
3.1 195 BC Colosseum - Zemun
3.2 187 BC Colosseum - Zemun
3.3 188 BC Colosseum - Zemun
3.4 172 BC Colosseum - Zemun
4.4 116 BC Colosseum - Zemun
4.6 198 BC Colosseum - Zemun
5.1 179 BC Colosseum - Zemun
5.2 170 BC Colosseum - Zemun
5.3 182 BC Colosseum - Zemun
5.4 205 BC Colosseum - Zemun
5.5 235 BC Colosseum - Zemun
7.1 185 BC Colosseum - Zemun
7.2 175 BC Colosseum - Zemun
7.3 214 BC Colosseum - Zemun
9.5 151 BC Colosseum - Zemun
9.6 150 BC Colosseum - Zemun
12.1 179 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.2 138 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.3 169 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.4 202 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.5 145 BC Fun - Bačko Dušanovo
13.1 152 BC Colosseum - Zemun
13.2 186 BC Colosseum - Zemun
13.3 166 BC Colosseum - Zemun
13.4 189 BC Colosseum - Zemun
13.5 172 BC Colosseum - Zemun
13.6 150 BC Colosseum - Zemun
14.1 200 BC Žabac - Pinki
14.2 178 BC Žabac - Pinki
14.3 166 BC Žabac - Pinki
14.4 175 BC Žabac - Pinki
14.5 177 BC Žabac - Pinki
14.6 175 BC Žabac - Pinki
15.3 156 BC Colosseum - Zemun
15.4 193 BC Colosseum - Zemun
15.5 180 BC Colosseum - Zemun
15.6 163 BC Colosseum - Zemun
16.1 199 BC Colosseum - Zemun
16.2 161 BC Colosseum - Zemun
16.3 195 BC Colosseum - Zemun
16.4 175 BC Colosseum - Zemun
16.5 223 BC Colosseum - Zemun
16.6 183 BC Colosseum - Zemun
17.1 140 BC Colosseum - Zemun
17.2 178 BC Colosseum - Zemun
17.3 132 BC Colosseum - Zemun
17.4 159 BC Colosseum - Zemun
17.5 160 BC Colosseum - Zemun
17.6 189 BC Colosseum - Zemun