20:16   01.08.2021.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2017/18.

Ime i prezime: Marko Minić
Reg. broj: 0
Tim: BOWLING STONES
Pol: muško
Prosečan game: 178.11
Ukupno oborenih pinova: 17099
Najveći game: 234
Najmanji game: 141
Pozicija na rang listi BSS: 21
Odigrano gejmova: 96

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 187 BC Colosseum - Zemun
1.2 202 BC Colosseum - Zemun
1.3 156 BC Colosseum - Zemun
1.4 172 BC Colosseum - Zemun
1.5 175 BC Colosseum - Zemun
1.6 179 BC Colosseum - Zemun
3.1 163 BC Žabac - Merkator
3.2 184 BC Žabac - Merkator
3.3 204 BC Žabac - Merkator
3.4 234 BC Žabac - Merkator
3.5 180 BC Žabac - Merkator
3.6 175 BC Žabac - Merkator
4.1 141 BC Bowling Stones - Sombor
4.2 164 BC Bowling Stones - Sombor
4.5 147 BC Bowling Stones - Sombor
4.6 198 BC Bowling Stones - Sombor
5.1 172 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.2 174 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.3 170 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.4 160 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.5 194 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.6 145 BC Fun - Bačko Dušanovo
6.1 169 BC Bowling Stones - Sombor
6.2 189 BC Bowling Stones - Sombor
6.3 165 BC Bowling Stones - Sombor
6.4 166 BC Bowling Stones - Sombor
6.5 172 BC Bowling Stones - Sombor
6.6 174 BC Bowling Stones - Sombor
7.1 188 BC Colosseum - Zemun
7.2 174 BC Colosseum - Zemun
7.3 168 BC Colosseum - Zemun
7.4 169 BC Colosseum - Zemun
7.5 189 BC Colosseum - Zemun
7.6 151 BC Colosseum - Zemun
8.1 165 BC Colosseum - Zemun
8.2 214 BC Colosseum - Zemun
8.3 181 BC Colosseum - Zemun
8.4 183 BC Colosseum - Zemun
8.5 222 BC Colosseum - Zemun
8.6 172 BC Colosseum - Zemun
9.1 189 BC Bowling Stones - Sombor
9.2 150 BC Bowling Stones - Sombor
9.3 182 BC Bowling Stones - Sombor
9.4 165 BC Bowling Stones - Sombor
9.5 191 BC Bowling Stones - Sombor
9.6 190 BC Bowling Stones - Sombor
10.1 147 BC Bowling Stones - Sombor
10.2 161 BC Bowling Stones - Sombor
10.3 162 BC Bowling Stones - Sombor
10.5 182 BC Bowling Stones - Sombor
10.6 172 BC Bowling Stones - Sombor
11.1 194 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.2 193 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.3 179 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.4 160 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.5 169 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.6 181 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.1 202 BC Bowling Stones - Sombor
12.2 186 BC Bowling Stones - Sombor
12.3 168 BC Bowling Stones - Sombor
12.4 184 BC Bowling Stones - Sombor
12.5 174 BC Bowling Stones - Sombor
12.6 170 BC Bowling Stones - Sombor
13.1 178 BC Colosseum - Zemun
13.2 167 BC Colosseum - Zemun
13.3 175 BC Colosseum - Zemun
13.4 159 BC Colosseum - Zemun
13.5 194 BC Colosseum - Zemun
13.6 160 BC Colosseum - Zemun
14.1 185 BC Bowling Stones - Sombor
14.2 168 BC Bowling Stones - Sombor
14.3 185 BC Bowling Stones - Sombor
14.4 157 BC Bowling Stones - Sombor
14.6 185 BC Bowling Stones - Sombor
15.1 177 BC Bowling Stones - Sombor
15.2 172 BC Bowling Stones - Sombor
15.3 203 BC Bowling Stones - Sombor
15.4 159 BC Bowling Stones - Sombor
15.5 203 BC Bowling Stones - Sombor
15.6 179 BC Bowling Stones - Sombor
16.1 180 BC Bowling Stones - Sombor
16.2 180 BC Bowling Stones - Sombor
16.3 169 BC Bowling Stones - Sombor
16.4 156 BC Bowling Stones - Sombor
17.1 206 BC Bowling Stones - Sombor
17.2 195 BC Bowling Stones - Sombor
17.3 158 BC Bowling Stones - Sombor
17.4 189 BC Bowling Stones - Sombor
17.5 203 BC Bowling Stones - Sombor
17.6 151 BC Bowling Stones - Sombor
18.1 201 BC Žabac - Pinki
18.2 222 BC Žabac - Pinki
18.3 193 BC Žabac - Pinki
18.4 174 BC Žabac - Pinki
18.5 190 BC Žabac - Pinki
18.6 188 BC Žabac - Pinki