04:36   31.03.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2017/18.

Ime i prezime: Marko Cimeša
Reg. broj: 0
Tim: FORTUNA
Pol: muško
Prosečan game: 187.79
Ukupno oborenih pinova: 20281
Najveći game: 232
Najmanji game: 144
Pozicija na rang listi BSS: 4
Odigrano gejmova: 108

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 182 BC Bowling Stones - Sombor
1.2 186 BC Bowling Stones - Sombor
1.3 226 BC Bowling Stones - Sombor
1.4 144 BC Bowling Stones - Sombor
1.5 181 BC Bowling Stones - Sombor
1.6 170 BC Bowling Stones - Sombor
2.1 170 BC Fun - Bačko Dušanovo
2.2 193 BC Fun - Bačko Dušanovo
2.3 189 BC Fun - Bačko Dušanovo
2.4 190 BC Fun - Bačko Dušanovo
2.5 153 BC Fun - Bačko Dušanovo
2.6 195 BC Fun - Bačko Dušanovo
3.1 171 BC Colosseum - Zemun
3.2 202 BC Colosseum - Zemun
3.3 185 BC Colosseum - Zemun
3.4 178 BC Colosseum - Zemun
3.5 190 BC Colosseum - Zemun
3.6 182 BC Colosseum - Zemun
4.1 157 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.2 194 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.3 178 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.4 181 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.5 211 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.6 180 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.1 225 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.2 190 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.3 181 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.4 202 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.5 169 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.6 203 BC Fun - Bačko Dušanovo
6.1 206 BC Colosseum - Zemun
6.2 185 BC Colosseum - Zemun
6.3 213 BC Colosseum - Zemun
6.4 201 BC Colosseum - Zemun
6.5 232 BC Colosseum - Zemun
6.6 168 BC Colosseum - Zemun
7.1 188 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.2 190 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.3 161 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.4 191 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.5 161 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.6 221 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.1 185 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.2 191 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.3 193 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.4 222 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.5 219 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.6 172 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.1 169 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.2 191 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.3 201 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.4 171 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.5 184 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.6 188 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.1 181 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.2 176 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.3 179 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.4 183 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.5 193 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.6 181 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.1 180 BC Colosseum - Zemun
11.2 189 BC Colosseum - Zemun
11.3 147 BC Colosseum - Zemun
11.4 202 BC Colosseum - Zemun
11.5 193 BC Colosseum - Zemun
11.6 152 BC Colosseum - Zemun
12.1 185 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.2 205 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.3 192 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.4 209 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.5 212 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.6 183 BC Fun - Bačko Dušanovo
13.1 157 BC Žabac - Merkator
13.2 171 BC Žabac - Merkator
13.3 190 BC Žabac - Merkator
13.4 169 BC Žabac - Merkator
13.5 162 BC Žabac - Merkator
13.6 226 BC Žabac - Merkator
14.1 217 BC Bowling Stones - Sombor
14.2 185 BC Bowling Stones - Sombor
14.3 200 BC Bowling Stones - Sombor
14.4 170 BC Bowling Stones - Sombor
14.5 173 BC Bowling Stones - Sombor
14.6 169 BC Bowling Stones - Sombor
15.1 179 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.2 190 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.3 208 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.4 175 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.5 223 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.6 167 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.1 163 BC Žabac - Pinki
16.2 193 BC Žabac - Pinki
16.3 158 BC Žabac - Pinki
16.4 184 BC Žabac - Pinki
16.5 188 BC Žabac - Pinki
16.6 208 BC Žabac - Pinki
17.1 179 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.2 192 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.3 223 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.4 215 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.5 204 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.6 172 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.1 159 BC Colosseum - Zemun
18.2 215 BC Colosseum - Zemun
18.3 203 BC Colosseum - Zemun
18.4 211 BC Colosseum - Zemun
18.5 178 BC Colosseum - Zemun
18.6 202 BC Colosseum - Zemun