03:29   15.07.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2017/18.

Ime i prezime: Milan Cimeša
Reg. broj: 0
Tim: FORTUNA
Pol: muško
Prosečan game: 182.42
Ukupno oborenih pinova: 18607
Najveći game: 246
Najmanji game: 128
Pozicija na rang listi BSS: 10
Odigrano gejmova: 102

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 171 BC Bowling Stones - Sombor
1.2 198 BC Bowling Stones - Sombor
1.3 181 BC Bowling Stones - Sombor
1.4 191 BC Bowling Stones - Sombor
1.5 171 BC Bowling Stones - Sombor
1.6 179 BC Bowling Stones - Sombor
2.1 189 BC Fun - Bačko Dušanovo
2.2 160 BC Fun - Bačko Dušanovo
2.3 171 BC Fun - Bačko Dušanovo
2.4 175 BC Fun - Bačko Dušanovo
2.5 220 BC Fun - Bačko Dušanovo
2.6 128 BC Fun - Bačko Dušanovo
3.1 193 BC Colosseum - Zemun
3.2 204 BC Colosseum - Zemun
3.3 179 BC Colosseum - Zemun
3.4 160 BC Colosseum - Zemun
3.5 148 BC Colosseum - Zemun
3.6 184 BC Colosseum - Zemun
4.1 182 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.2 185 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.3 210 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.4 202 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.5 179 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.6 193 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.1 203 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.2 186 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.3 161 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.4 200 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.5 167 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.6 196 BC Fun - Bačko Dušanovo
6.1 166 BC Colosseum - Zemun
6.2 189 BC Colosseum - Zemun
6.3 175 BC Colosseum - Zemun
6.4 190 BC Colosseum - Zemun
6.5 153 BC Colosseum - Zemun
6.6 168 BC Colosseum - Zemun
7.1 168 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.2 190 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.3 187 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.4 184 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.5 226 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.6 180 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.1 154 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.2 164 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.3 181 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.4 179 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.5 207 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.6 183 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.1 205 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.2 196 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.3 192 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.4 213 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.5 168 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.6 176 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.1 214 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.2 161 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.3 185 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.4 194 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.5 173 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.6 147 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.1 172 BC Colosseum - Zemun
11.2 191 BC Colosseum - Zemun
11.3 201 BC Colosseum - Zemun
11.4 153 BC Colosseum - Zemun
11.5 165 BC Colosseum - Zemun
11.6 201 BC Colosseum - Zemun
12.1 158 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.2 165 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.3 202 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.4 201 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.5 160 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.6 246 BC Fun - Bačko Dušanovo
13.1 165 BC Žabac - Merkator
13.2 193 BC Žabac - Merkator
13.3 177 BC Žabac - Merkator
13.4 140 BC Žabac - Merkator
14.1 184 BC Bowling Stones - Sombor
14.2 161 BC Bowling Stones - Sombor
14.3 186 BC Bowling Stones - Sombor
14.4 190 BC Bowling Stones - Sombor
14.5 179 BC Bowling Stones - Sombor
14.6 172 BC Bowling Stones - Sombor
15.5 190 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.6 154 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.1 159 BC Žabac - Pinki
16.2 233 BC Žabac - Pinki
16.3 183 BC Žabac - Pinki
16.4 158 BC Žabac - Pinki
16.5 194 BC Žabac - Pinki
16.6 185 BC Žabac - Pinki
17.1 190 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.2 168 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.3 193 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.4 183 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.5 208 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.6 212 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.1 161 BC Colosseum - Zemun
18.2 235 BC Colosseum - Zemun
18.3 156 BC Colosseum - Zemun
18.4 178 BC Colosseum - Zemun
18.5 176 BC Colosseum - Zemun
18.6 195 BC Colosseum - Zemun