02:52   15.07.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2017/18.

Ime i prezime: Igor Graovac
Reg. broj: 0
Tim: FORTUNA
Pol: muško
Prosečan game: 184.78
Ukupno oborenih pinova: 9978
Najveći game: 245
Najmanji game: 143
Pozicija na rang listi BSS: 7
Odigrano gejmova: 54

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
2.4 161 BC Fun - Bačko Dušanovo
2.5 167 BC Fun - Bačko Dušanovo
2.6 226 BC Fun - Bačko Dušanovo
3.4 201 BC Colosseum - Zemun
3.5 189 BC Colosseum - Zemun
3.6 199 BC Colosseum - Zemun
5.1 205 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.2 160 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.3 192 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.4 192 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.5 205 BC Fun - Bačko Dušanovo
6.1 182 BC Colosseum - Zemun
6.2 171 BC Colosseum - Zemun
6.3 210 BC Colosseum - Zemun
6.4 148 BC Colosseum - Zemun
6.5 158 BC Colosseum - Zemun
10.1 171 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.2 183 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.3 211 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.4 206 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.5 182 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.6 178 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.1 166 BC Colosseum - Zemun
11.2 157 BC Colosseum - Zemun
11.3 205 BC Colosseum - Zemun
11.4 171 BC Colosseum - Zemun
11.5 180 BC Colosseum - Zemun
11.6 167 BC Colosseum - Zemun
12.1 203 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.2 182 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.3 143 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.4 185 BC Fun - Bačko Dušanovo
13.5 190 BC Žabac - Merkator
13.6 161 BC Žabac - Merkator
14.5 245 BC Bowling Stones - Sombor
14.6 189 BC Bowling Stones - Sombor
15.1 190 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.2 168 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.3 174 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.4 202 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.5 193 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.6 199 BC Fun - Bačko Dušanovo
16.1 188 BC Žabac - Pinki
16.2 147 BC Žabac - Pinki
16.3 190 BC Žabac - Pinki
16.4 199 BC Žabac - Pinki
16.5 159 BC Žabac - Pinki
16.6 226 BC Žabac - Pinki
18.1 206 BC Colosseum - Zemun
18.2 179 BC Colosseum - Zemun
18.3 198 BC Colosseum - Zemun
18.4 187 BC Colosseum - Zemun
18.5 182 BC Colosseum - Zemun
18.6 150 BC Colosseum - Zemun