11:01   27.01.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2017/18.

Ime i prezime: Nenad Macura
Reg. broj: 0
Tim: BABULJ-KENDY
Pol: muško
Prosečan game: 172.53
Ukupno oborenih pinova: 13112
Najveći game: 234
Najmanji game: 122
Pozicija na rang listi BSS: 35
Odigrano gejmova: 76

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 177 BC Žabac - Pinki
1.2 140 BC Žabac - Pinki
1.3 145 BC Žabac - Pinki
3.1 176 BC Žabac - Pinki
3.2 149 BC Žabac - Pinki
3.3 180 BC Žabac - Pinki
3.4 155 BC Žabac - Pinki
3.5 188 BC Žabac - Pinki
3.6 212 BC Žabac - Pinki
4.1 123 BC Žabac - Pinki
4.5 151 BC Žabac - Pinki
4.6 163 BC Žabac - Pinki
5.4 178 BC Colosseum - Zemun
5.5 179 BC Colosseum - Zemun
5.6 171 BC Colosseum - Zemun
6.1 224 BC Žabac - Pinki
6.2 136 BC Žabac - Pinki
6.3 198 BC Žabac - Pinki
6.4 201 BC Žabac - Pinki
6.5 221 BC Žabac - Pinki
6.6 188 BC Žabac - Pinki
7.1 159 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.2 161 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.6 144 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.1 149 BC Žabac - Pinki
8.2 162 BC Žabac - Pinki
8.3 125 BC Žabac - Pinki
8.4 167 BC Žabac - Pinki
8.5 136 BC Žabac - Pinki
8.6 223 BC Žabac - Pinki
9.1 158 BC Bowling Stones - Sombor
9.2 185 BC Bowling Stones - Sombor
9.3 150 BC Bowling Stones - Sombor
9.4 202 BC Bowling Stones - Sombor
9.6 171 BC Bowling Stones - Sombor
10.1 169 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.2 182 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.3 165 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.4 166 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.4 157 BC Bowling Stones - Sombor
12.5 151 BC Bowling Stones - Sombor
12.6 155 BC Bowling Stones - Sombor
13.1 180 BC Colosseum - Zemun
13.2 182 BC Colosseum - Zemun
13.3 191 BC Colosseum - Zemun
13.4 177 BC Colosseum - Zemun
13.5 181 BC Colosseum - Zemun
13.6 183 BC Colosseum - Zemun
14.1 168 BC Žabac - Pinki
14.2 196 BC Žabac - Pinki
14.3 196 BC Žabac - Pinki
14.4 192 BC Žabac - Pinki
14.5 189 BC Žabac - Pinki
14.6 212 BC Žabac - Pinki
15.1 182 BC Žabac - Merkator
15.2 158 BC Žabac - Merkator
15.3 169 BC Žabac - Merkator
15.4 183 BC Žabac - Merkator
15.5 187 BC Žabac - Merkator
15.6 136 BC Žabac - Merkator
16.1 163 BC Žabac - Pinki
16.2 197 BC Žabac - Pinki
16.3 168 BC Žabac - Pinki
16.4 122 BC Žabac - Pinki
17.1 166 BC Colosseum - Zemun
17.2 166 BC Colosseum - Zemun
17.3 137 BC Colosseum - Zemun
17.4 142 BC Colosseum - Zemun
17.5 169 BC Colosseum - Zemun
17.6 210 BC Colosseum - Zemun
18.1 181 BC Žabac - Pinki
18.2 158 BC Žabac - Pinki
18.3 191 BC Žabac - Pinki
18.4 156 BC Žabac - Pinki
18.5 234 BC Žabac - Pinki
18.6 198 BC Žabac - Pinki