06:23   12.07.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2017/18.

Ime i prezime: Nada Pavković
Reg. broj: 0
Tim: KRUPARI
Pol: žensko (HENDIKEP: +8)
Prosečan game: 164.27
Ukupno oborenih pinova: 10842
Najveći game: 232
Najmanji game: 126
Pozicija na rang listi BSS: 55
Odigrano gejmova: 66

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
2.2 146 BC Bowling Stones - Sombor
2.3 133 BC Bowling Stones - Sombor
2.4 162 BC Bowling Stones - Sombor
2.5 164 BC Bowling Stones - Sombor
2.6 154 BC Bowling Stones - Sombor
3.1 140 BC Colosseum - Zemun
3.2 232 BC Colosseum - Zemun
3.3 163 BC Colosseum - Zemun
3.4 201 BC Colosseum - Zemun
3.5 166 BC Colosseum - Zemun
3.6 164 BC Colosseum - Zemun
4.3 153 BC Fun - Bačko Dušanovo
4.4 156 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.1 132 BC Colosseum - Zemun
5.2 163 BC Colosseum - Zemun
5.3 175 BC Colosseum - Zemun
5.4 160 BC Colosseum - Zemun
5.5 184 BC Colosseum - Zemun
5.6 203 BC Colosseum - Zemun
6.5 159 BC Fun - Bačko Dušanovo
6.6 153 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.1 133 BC Žabac - Merkator
7.2 164 BC Žabac - Merkator
7.3 129 BC Žabac - Merkator
7.4 204 BC Žabac - Merkator
7.5 174 BC Žabac - Merkator
7.6 157 BC Žabac - Merkator
8.3 184 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.4 170 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.5 195 BC Fun - Bačko Dušanovo
8.6 167 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.1 163 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.2 148 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.1 137 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.2 160 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.5 161 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.6 188 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.5 160 BC Fun - Bačko Dušanovo
12.6 189 BC Fun - Bačko Dušanovo
13.1 136 BC Bowling Stones - Sombor
13.2 166 BC Bowling Stones - Sombor
13.3 146 BC Bowling Stones - Sombor
13.4 174 BC Bowling Stones - Sombor
13.5 167 BC Bowling Stones - Sombor
13.6 137 BC Bowling Stones - Sombor
14.1 200 BC Fun - Bačko Dušanovo
14.2 176 BC Fun - Bačko Dušanovo
14.3 174 BC Fun - Bačko Dušanovo
14.4 186 BC Fun - Bačko Dušanovo
14.5 171 BC Fun - Bačko Dušanovo
14.6 173 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.1 137 BC Colosseum - Zemun
15.2 172 BC Colosseum - Zemun
15.3 169 BC Colosseum - Zemun
15.4 177 BC Colosseum - Zemun
15.5 130 BC Colosseum - Zemun
15.6 161 BC Colosseum - Zemun
16.1 133 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.1 154 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.2 153 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.5 193 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.6 128 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.1 188 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.2 126 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.3 184 BC Fun - Bačko Dušanovo
18.6 185 BC Fun - Bačko Dušanovo