16:45   05.08.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2018/19.

Ime i prezime: Dušan Đurić
Reg. broj: 0
Tim: METALAC
Pol: muško
Prosečan game: 174.79
Ukupno oborenih pinova: 9788
Najveći game: 224
Najmanji game: 119
Pozicija na rang listi BSS: 31
Odigrano gejmova: 56

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
1.1 158 BC Colosseum - Zemun
1.2 189 BC Colosseum - Zemun
1.3 216 BC Colosseum - Zemun
1.4 224 BC Colosseum - Zemun
1.5 192 BC Colosseum - Zemun
1.6 168 BC Colosseum - Zemun
2.1 186 BC Colosseum - Zemun
2.2 181 BC Colosseum - Zemun
2.3 169 BC Colosseum - Zemun
2.4 178 BC Colosseum - Zemun
2.5 171 BC Colosseum - Zemun
2.6 160 BC Colosseum - Zemun
3.1 162 BC Colosseum - Zemun
3.2 192 BC Colosseum - Zemun
3.3 146 BC Colosseum - Zemun
5.1 189 BC Colosseum - Zemun
5.2 187 BC Colosseum - Zemun
5.3 168 BC Colosseum - Zemun
5.4 216 BC Colosseum - Zemun
5.5 214 BC Colosseum - Zemun
5.6 119 BC Colosseum - Zemun
6.1 160 BC Žabac - Merkator
6.2 159 BC Žabac - Merkator
6.3 167 BC Žabac - Merkator
6.4 200 BC Žabac - Merkator
6.5 181 BC Žabac - Merkator
6.6 171 BC Žabac - Merkator
7.1 181 BC Žabac - Pinki
7.2 206 BC Žabac - Pinki
7.3 183 BC Žabac - Pinki
7.4 214 BC Žabac - Pinki
7.5 159 BC Žabac - Pinki
7.6 157 BC Žabac - Pinki
8.1 191 BC Colosseum - Zemun
8.2 158 BC Colosseum - Zemun
8.3 169 BC Colosseum - Zemun
8.4 154 BC Colosseum - Zemun
9.1 152 BC Colosseum - Zemun
9.2 184 BC Colosseum - Zemun
9.3 140 BC Colosseum - Zemun
9.4 148 BC Colosseum - Zemun
9.5 176 BC Colosseum - Zemun
9.6 184 BC Colosseum - Zemun
10.1 158 BC Bowling Stones - Sombor
10.2 168 BC Bowling Stones - Sombor
10.3 168 BC Bowling Stones - Sombor
10.4 173 BC Bowling Stones - Sombor
10.5 170 BC Bowling Stones - Sombor
10.6 171 BC Bowling Stones - Sombor
11.1 214 BC Colosseum - Zemun
11.2 184 BC Colosseum - Zemun
11.3 169 BC Colosseum - Zemun
11.4 169 BC Colosseum - Zemun
12.1 148 BC Žabac - Novi Sad
12.2 160 BC Žabac - Novi Sad
12.3 157 BC Žabac - Novi Sad