10:28   18.09.2020.

srpskienglishPRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2018/19.

Ime i prezime: Neven Jokić
Reg. broj: 0
Tim: BABULJ-KENDY
Pol: muško
Prosečan game: 168.14
Ukupno oborenih pinova: 4708
Najveći game: 205
Najmanji game: 137
Pozicija na rang listi BSS: 46
Odigrano gejmova: 28

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
2.1 170 BC Žabac - Pinki
2.2 161 BC Žabac - Pinki
2.3 172 BC Žabac - Pinki
2.4 137 BC Žabac - Pinki
2.5 147 BC Žabac - Pinki
2.6 170 BC Žabac - Pinki
3.4 172 BC Žabac - Pinki
3.5 200 BC Žabac - Pinki
3.6 177 BC Žabac - Pinki
4.1 157 BC Bowling Stones - Sombor
4.2 167 BC Bowling Stones - Sombor
4.3 175 BC Bowling Stones - Sombor
4.4 150 BC Bowling Stones - Sombor
4.5 205 BC Bowling Stones - Sombor
4.6 196 BC Bowling Stones - Sombor
5.1 177 BC Žabac - Pinki
5.2 166 BC Žabac - Pinki
5.3 170 BC Žabac - Pinki
9.1 183 BC Žabac - Pinki
9.2 148 BC Žabac - Pinki
9.3 171 BC Žabac - Pinki
9.4 160 BC Žabac - Pinki
9.5 170 BC Žabac - Pinki
9.6 165 BC Žabac - Pinki
11.1 150 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.2 148 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.5 171 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.6 173 BC Fun - Bačko Dušanovo