08:37   22.09.2019.

srpskienglish











PRVA BOWLING LIGA SRBIJE 2018/19.

Ime i prezime: Tamaš Balaša
Reg. broj: 0
Tim: KRUPARI
Pol: muško
Prosečan game: 171.44
Ukupno oborenih pinova: 7029
Najveći game: 267
Najmanji game: 120
Pozicija na rang listi BSS: 38
Odigrano gejmova: 41

Rezultati po kolima


Kolo Set Game Bowling Centar
5.1 163 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.2 140 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.3 149 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.4 203 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.5 144 BC Fun - Bačko Dušanovo
5.6 172 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.1 198 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.2 161 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.3 160 BC Fun - Bačko Dušanovo
7.4 160 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.1 222 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.2 120 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.5 149 BC Fun - Bačko Dušanovo
9.6 162 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.1 171 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.2 176 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.3 267 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.4 190 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.5 173 BC Fun - Bačko Dušanovo
10.6 216 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.1 132 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.2 125 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.5 171 BC Fun - Bačko Dušanovo
11.6 204 BC Fun - Bačko Dušanovo
13.1 190 BC Fun - Bačko Dušanovo
13.2 161 BC Fun - Bačko Dušanovo
13.3 227 BC Fun - Bačko Dušanovo
13.4 173 BC Fun - Bačko Dušanovo
13.5 168 BC Fun - Bačko Dušanovo
13.6 162 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.1 178 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.2 185 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.3 153 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.4 207 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.5 135 BC Fun - Bačko Dušanovo
15.6 145 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.1 181 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.2 148 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.3 148 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.4 135 BC Fun - Bačko Dušanovo
17.6 205 BC Fun - Bačko Dušanovo