01:58   06.12.2023.

srpskienglishPRETHODNA

Najvažnije odluke Upravnog odbora BSS

Najvažnije odluke Upravnog odbora BSS:
1. Usvojen je calendar takmičenja
2. Usvojen je cenovnik I to
a. Upisnina za novoosnovana Sportska udruženja (SU): 5.000,00 rsd.
Upisnina se plaća jednokratno samo kod prvog upisa kluba, ili kod obnove članstva kada je
neki klub u prethodnom periodu izgubio status redovnog clana
b. Godisnja članarina za SU koji su redovni članovi BSS: 12.000,00 rsd.
Uplatom godišnje članarine SU može da registruje 6 igrača čiji će spisak dostaviti BSS-
u.Ukoliko SU želi da registruje više od 6 igrača, članarina se uvećava za 2.000,00 rsd za
svakog narednog prijavljenog igrača
c. Kotizacija za igrače za Sportska udruženja koji igraju 1. BLS: 24.000,00 rsd.
Uplatom kotizacije za 1. ligu SU može da registruje 6 igrača čiji će spisak dostaviti BSS-u.
Igrači sa ovog spiska moraju biti obuhvaćeni spiskom igrača za koje SU plaća godišnju
članarinu. Ukoliko SU želi da registruje više od 6 igrača, članarina se uvećava za 4.000,00 rsd
za svakog narednog prijavljenog igrača
d. Kotizacija za SU za sezonu 23/24 koje igra 1.BLS:170.000, rsd
3. Rokovi plaćanja za a. b. i c. je 13.10.2023. a za d. 85.000 rsd do 30.10.2023. za drugih 85.000 rsd
rok će biti naknadno odredjen (biće svakako sledeće godine, ne pre 01.02.2024.)
4. Rok za registraciju novih SU koji igraju 1.ligu je
a. Sva SU (već postojeći učesnici 1.BLS) koja poseduju celokupnu registracionu
dokumentaciju za početak takmičarske sezone 2023/2024 1.BLS moraju istu dostaviti
Registracionoj komisiji najkasnije do 13.10.2023. godine.
b. Sva novoosnovana SU, a koja usled procedure registracije SU i otvaranja računa kod
Banke, još uvek nisu privela dati proces do završetka, moraju celokupnu dokumentaciju
za registraciju za učešće u takmičarskoj sezoni 2023/2024 1.BLS dostaviti Registracionoj
komosiji najkasnije do 30.10.2023. godine.

5. Rok za izbor paterna je 06.10.2023.
6. Rok za obavljanje lekarskih pregleda je 15.11.2023.
a. Grupno, u organizaciji BSS-e, u vremenu i na mestu koje će biti naknadno odlučeno.
b. Pojedinačno, svaki igrač sam za sebe, ukoliko iz bilo kakvih razloga ne bude mogao da se
odazove na organizovani lekarski pregled BSS-e.
Nakon obavljenog pregleda, na bilo koji gore pomenuti način, SU su dužna da izveštaje sa
pregleda dostave Registracionoj i Takmičarskoj komisiji do gore pomenutog datuma.
7. Rok za dostavu igračima članskih karata je 30.10.2023.
8. Usvojeno je da su nagrade u 1.ligi
a. 100% od iznosa kotizacije za učešće SU u 1.BLS u sezoni 2023/2024 (170.000rsd) + pehar
+ medalje
b. 50% od iznosa kotizacije za učešće SU u 1.BLS u sezoni 2023/2024 (85.000.rsd) + medalje
c. 30% od iznosa kotizacije za učešće SU u 1.BLS u sezoni 2023/2024 (51.000. rsd) +
medalje

9. Usvojeno je da će se na sajtu BSS objavljivati rezultati biznis liga
10. Usvojen je registracioni pravilnik

11. Odlučeno je da BSS plati članarinu IBF i EBF za 2023.
12. Izabrana je Takmičarska komisija
Branislav Simić, predsednik Takmičarske komisije, članovi Takmičarske komisije:
a. Miloš Dajić
b. Orfej Haliti
c. Darko Aleksić
13. Izabran je Sručni savet:
Vladimira Gođevac, predsednik Sručnog saveta, članovi Sručnog saveta:
a. Bojan Kovačić
b. Milan Nikšić
14. Izabrana je Registraciona komisija
Zoran Tanasić, predsednik Registracione komisije, članovi Registracione komisije:
a. Mašu Djurković
b. Marako Tanasić
15. Izabrana je Disciplinske komisija:
Imre Oto, predsednik Disciplinske komisije, članovi Disciplinske komisije:
a. Suzana Gođevac
b. Djuro Perić